Logowanie
Student Pracownik

Internetowa Rejestracja Kandydata (IRK)


Weź udział w rekrutacji na studia. Zarejestruj się!

Jeżeli jesteś/byłeś studentem Uczelni, aby wziąć udział w rekrutacji,
zaloguj się do swojego konta.


[Hasła muszą być zgodne.]
[jeżeli rekrutacji towarzyszy pośrednik, wybierz go z listy]
*